Stichting Archivalia Post & Hamers

12. JOHANNES (Jan) WEBER

Jan Weber (kwartier 12; familie Weber => Weber)
V.B. Genealogie Weber

geboren Dordrecht 3 september 1864

In het jaar achttien honderd vier en zestig, den Vijfden September, is voor ons Wethouder, Ambtrenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen Johannes Weber, oud zeven en veertig jaren, van beroep Stadsdieper wonende alhier, welke ons verklaard heeft, dat hem, uit Zijne echtgenote Hendrika Mohr, zonder beroep, wonende alhier, alhier op den derden September achttien honderd vier en zestig, des namiddags ten Zeven uren, geboren is een kind van het mannelijk geslacht, in het Huis geteekend Letter C no. 109 aan de Taankade,
hetzelve de voornaam JOHANNES gevende.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Rombouts, oud twee en veertig jaren, van beroep Zakkedrager en van Gijsbertus Steinraht, oud vijf en veertig jaren, van beroep Koopman, wonende beiden alhier.
Na voorlezing dezer acte hebben wij, de vader en de getuigen deze onderteekend.
J. Weber, J. Rombouts, G. Steinrath.
den Bandt van Heekelingen.
timmerman
overleden IJmuiden-Oost (gemeente Velsen) 20 februari 1955
zoon van Johannes Weber en Hendrika Mohr
gehuwd (1) Dordrecht 8 mei 1889 (akte 72) met:

Antje van Son

(familie van Son; van Zon =>tak Weber-van Son)
geboren Beverwijk 31 december 1866 (akte 129)
overleden Beverwijk 28 mei 1891 (akte 38)
dochter van Simon van Son en Trijntje Snijders

gehuwd (2) Dordrecht 28 september 1892 met:

Den Acht en twintigsten September achttien honderd twee en negentig, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Cresra de Jongh ambtenaar der Burgerlijken Stand der gemeente Dordrecht verschenen, ten einde te doen voltrekken het door hen voorgenomen huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den elfden en achttienden dezer maand
JOHANNES WEBER oud achtentwintig Jaren, Timmerman geboren alhier onlangs te Leiden, Weduwnaar van Antje van Son, meerderjarige zoon van Johannes Weber, koopman, en van Hendrika Mohr zonder beroep,wonende beiden alhier.
En AGATHA MELKER, oud drie en twintig Jaren, geboren te Egmond Binnen, Zonder beroep wonende alhier onlangs te Velsen, meerderjarige dochter van Cornelis Melker, arbeider, en van Immetje Dekker, zonder beroep, wonende beiden te Egmond Binnen.
Nog is voor mij verschenen de vader des bruidegoms die verklaarde toestemming in dit huwelijk te verleenen en dat die toestemming ook aan de moeder des bruidegoms is gevraagd.
Door de aanstaande echtgenooten zijn aan mij overlegd: 1e hunne geboorte acte, 2e eene doodacte van de vorige echtgenoot des bruidegoms, 3e een bewijs van voldoening aan de Nationale Militie, 4e eene notarieele actew van toestemming van de ouders der bruid, 5e bewijzen dat te Leiden en Velsen de afkondigingen zonder stuiting zijn geschied.
Tot de voltrekking van dit huwelijk overgaande, is door mij ambtenaar van den burgerlijken stand hun afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten engetrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door ieder hunner toestemmend beantwoord zijnde, heb ik in naam der wet verklaard, dat Johannes Weber en Agatha Melker door den echt aan elkander verbonden zijn, alles in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Claustrig, oud Zeven en Veertig Jaren, Jan Jacobus Nicolaas Cornelis de Ligt, oud Vier en twintig Jaren, Johannes Brandt, oud Zeventig Jaren en Jan Theodurus van Driel, oud een en Veertig Jaren, alle gemeente Ambtenaren, wonende alhier en niet verwant aan de comparanten. Waarvan deze acte is opgemaakt, die na voorlezing is onderteekend door mij, de comparanten, den vader des bruidegoms en de getuigen.
J. Weber, A. Melker, J. Brandt, H.J.C. Claustrich, J.J.N.C. de Ligt, J. Th. van Driel en A.A.C. de Jongh.

Na de vroege dood van hun dochtertje op 31 mei 1890 trok het jonge paar Weber - van Son op 7 juli 1890 weg uit Dordrecht naar Beverwijk, waar Antje vandaan kwam. Daar wordt 16 februari 1891 hun zoontje geboren. Kort daarop overlijdt op 28 mei 1891 de jonge moeder. Twaalf dagen later overlijdt ook hun zoontje. Op 5 augustus 1892 vestigt Jan zich als weduwnaar aan de Kerksteiger 4 te dordrecht. Hij komt dan uit Leiden, waar hij tussen juni 1891 en augustus 1892 gewoond moet hebben, getuige de afkondigingen van het tweede huwelijk aldaar. Waar hij zijn tweede vrouw heeft leren kennen is (nog) niet bekend.

Agatha Melker

13. Agatha (Aagje) Melker

(kwartier 13; familie Weber =>Melker)
geboren Egmond aan de Hoef (gemeente Egmond Binnen) 12 maart 1869
overleden IJmuiden-Oost (gemeente Velsen) 10 september 1956
dochter van Cornelis Melker en Immetje Dekker

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrika * Dordrecht 23.11.1889 † Dordrecht 31.5.1890
 2. Jan Simon * Beverwijk 16.2.1891 † Velsen 9.6.1891


 3. Uit het tweede huwelijk:

 4. Johannes (Jan) * Dordrecht 23.6.1893 † Velsen
  volgt: genealogie Weber
 5. Emma * Dordrecht 4.8.1894 † IJmuiden-Oost 30.1.1987
  gehuwd Amsterdam met Philippus Jacobus Peil * Amsterdam 6.10.1891, stucadoor, † IJmuiden-Oost 11.9.1963
  zoon van
  Uit dit huwelijk:
  1. Emma (Emmie) * Amsterdam
  2. Johannes (Jan) * Amsterdam
  3. Catharina (Tiny) * Amsterdam
  4. Agatha (Agaath) *
  5. Jacobus (Jaap) *
  6. Hendricus (Henk) *
  7. Augustus (Guus) *
  8. Joseph (Joop) *
  9. Petrus (Piet) *
  10. Maria (Rie) *
  11. Anna (Annie) *
  12. Hendrica (Hennie) *
  13. Margaretha (Gré) *
  14. Theresia Maria (Trees) * Amsterdam 14.8.1928 † 14.8.1946 (akte 222)
 6. Hendricus Johannes (Henk) * Dordrecht 31.1.1896
  volgt: genealogie Weber
 7. Cornelia * Dordrecht 26.4.1897, † kamp Loeboek-Lingau bij Belalau (Ned. Indië) 26 mei 1945
  Als zuster Maria Augustina ingetreden bij de Congregatie van het Allerheiligste Hart te Moerdijk 21.6.1922, tijdelijke geloften afgelegd 1.1.1922, plechtig geprofest 1.1.1925, vertrokken naar de missie van Zuid-Sumatra prefectuur Benkoelen in Nederlands-Indië, werkzaam in Telok Belong, † kamp Loeboek-Lingau bij Belalau (Ned. Indië) 26 mei 1945 en daar begraven
 8. Joseph (Joop) * Dordrecht 21.12.1898
  volgt: genealogie Weber
 9. Pieter (Piet) * Dordrecht 16.4.1900
  volgt: genealogie Weber (kwartier 6; familie Hamers en Weber)
 10. Mijndert * Dordrecht 9.8.1902
  volgt: genealogie Weber
 11. Adrianus (Janus) * Velsen 27.4.1906
  volgt: genealogie Weber

Op 15 september 1902 verhuisde het gehele gezin Weber-Melker naar IJmuiden-Oost (gemeente Velsen), alwaar de jongste zoon werd geboren. Voor hun woning: zie kwartier 8, Hamers en Weber
© Publicatie van de stichting Archivalia Post & Hamers
C.C.M. Hamers M.Sc.

Terug generatie IV

Home