Stichting Archivalia POST en HAMERS (STAPH)

Naam:
Stichting Archivalia Post en Hamers,
gevestigd te Velsen
Stichtingenregister KvK Haarlem en omstreken: 41226911

RSIN (fiscaal nummer):
8045 31 882

Contactgegevens:
Secretariaat en archief, Kraakenhof 23, 7635 NV Lattrop, 0541 229355

Bestuurssamenstelling:
Joanneke Buntsma, Heemskerk, voorzitter
Coen III Hamers M.Sc., Lattrop, secretaris
Rinke Hamers, Wijk aan Zee, penningmeester

Beleidsplan 2015 t/m 2019:
Adobe-bestand

Beloningsbeleid:
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en genieten geen beloning van de stichting. Gemaakte onkosten kunnen vergoed worden.

Doelstelling:
Het bestuderen van de familiegeschiedenis van de geslachten POST (op Ubbelschoten) en HAMERS en aanverwante families;
het bezitten en beheren en toegankelijk maken van de daarbij behorende archivalia en andere relevante materialen en gegevens, alles in de ruimste zin des woords;
het publiceren en doen publiceren van de familiegeschiedenis; het verwerven van archivalia;
het beheren van een website daartoe

Jaarverslag 2015:
Adobe-bestand
Open Office-bestand. Open Office is een gratis te downloaden open source kantoorpakket.

Financiele verantwoording:
Excel-bestand.


Jaarverslag 2016:
Adobe-bestand
Open Office-bestand. Open Office is een gratis te downloaden open source kantoorpakket.

Financiele verantwoording:
Excel-bestand.


Jaarverslag 2017:
Adobe-bestand
Open Office-bestand. Open Office is een gratis te downloaden open source kantoorpakket.

Financiele verantwoording:
Excel-bestand.


Jaarverslag 2018:
Adobe-bestand
Open Office-bestand. Open Office is een gratis te downloaden open source kantoorpakket.

Financiele verantwoording:
Excel-bestand.


Jaarverslag 2019:
Adobe-bestand 
Open Office-bestand. Open Office is een gratis te downloaden open source kantoorpakket. 

Financiele verantwoording:
Excel-bestand.


Deze site is eigendom van Coen C.M. Hamers M.Sc. en de Stichting Archivalia Post&Hamers ©

Bijgewerkt tot 17:00 uur 3 april 2020
De Stichting Archivalia Post en Hamers is een culturele ANBI-toegelaten instelling.